بهترین متخصص ارتوز و پروتز(ارتوپدی فنی) در تهران - درمانکده
لطفا چند لحظه صبر کنید...

لیست بهترین دکتر متخصص ارتوز و پروتز(ارتوپدی فنی) در تهران


نوبت دهی بهترین دکتر متخصص ارتوز و پروتز(ارتوپدی فنی) در تهران، با امکان ثبت نوبت اینترنتی برای روز و ساعت مشخص.

دکتر مریم مالکی کارشناس ارتوز و پروتز(ارتوپدی فنی)

خانم مریم مالکی

کارشناس ارتوز و پروتز(ارتوپدی فنی)

شماره نظام پزشکی : 678

آدرس : تهران-خیابان ولیعصر، نرسیده به توانیر، نبش کوچه بخشندگان، مجموعه مدیک...

دی - بهمن
(امروز) 30 دوشنبه
1 سه شنبه
2 چهارشنبه
3 پنجشنبه
10:00
10:15
10:30
10:45
11:00
11:15
11:30
11:45
12:00
12:15
12:30
18:00
18:15
18:30
18:45
19:00
19:15
19:30
19:45
20:00
12:00
12:15
12:30
12:45
13:00
13:15
13:30
13:45
14:00
نوبت های بیشتر

کارشناس ارتوز و پروتز(ارتوپدی فنی) کیست؟

نوبت دهی بهترین دکتر ارتوز و پروتز(ارتوپدی فنی) ، با امکان ثبت نوبت برای روز و ساعت مشخص. با یک کلیک لیست کاملی از پروفسور و فوق تخصص ارتوز و پروتز(ارتوپدی فنی) را مشاهده خواهید کرد.


جستجوی پزشکان متخصص و فوق تخصص