نوبت دهی مطب آقای دکتر مهرداد مشهدیان متخصص داخلی - درمانکده
آقای دکتر مهرداد مشهدیان متخصص داخلی

آقای دکتر مهرداد مشهدیان

متخصص داخلی | فوق تخصص خون و آنکولوژی

شماره نظام پزشکی : 49013

معرفی پزشک نظرات بیماران (16)

بیوگرافی: آقای دکتر مهرداد مشهدیان

جناب آقای دکتر مهرداد مشهدیان فوق تخصص خون و آنکولوژی هستند.
جناب آقای دکتر مهرداد مشهدیان مدرک عمومی خود را از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1373 ومدرک تخصصی خود را از دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله در سال 1386 ومدرک فوق تخصصی خود را از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 1391 اخذ نموده اند.

تحصیلات

آقای دکتر مهرداد مشهدیان :

مقطع عمومی

ازدانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1373

تخصص

ازدانشگاه علوم پزشکی بقیه الله در سال 1386

فوق تخصص

ازدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 1391

آدرس مطب: آقای دکتر مهرداد مشهدیان

بلوار فرحزادی (از دریا تا شمال)

شهرک غرب - بلوار فرحزادی - بعد از تقاطع دریا - روبه روی داروخانه دکتر یوسف زاده - کوچه بهار پلاک 1 - طبقه 2

نظرات بیماران

آقای دکتر مهرداد مشهدیان :

نظر سیدحسین :

سه شنبه 28 آبان 1398
زمان انتظار در مطب امتیاز به پزشک

عالی

نظر راحله :

دوشنبه 27 آبان 1398
زمان انتظار در مطب امتیاز به پزشک

خوب

نوبت دهی اینترنتی مطب آقای دکتر مهرداد مشهدیان

شهرک غرب - بلوار فرحزادی - بعد از تقاطع دریا - روبه روی داروخانه دکتر یوسف زاده - کوچه بهار پلاک 1 - طبقه 2

بهترین

متخصص های داخلی