نوبت دهی مطب آقای دکتر شهرام بهاروند متخصص داخلی - درمانکده
آقای دکتر شهرام بهاروند متخصص داخلی

آقای دکتر شهرام بهاروند

متخصص داخلی | فوق تخصص روماتولوژی

شماره نظام پزشکی : 47022

معرفی پزشک نظرات بیماران (22)

بیوگرافی: آقای دکتر شهرام بهاروند

جناب آقای دکتر شهرام بهاروند فوق تخصص روماتولوژی هستند.
جناب آقای دکتر شهرام بهاروند مدرک عمومی خود را از دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال 1373 ومدرک تخصصی خود را از دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال 1379 ومدرک فوق تخصصی خود را از دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال 1383 اخذ نموده اند.
دارا بودن برد تخصصی داخلی / برد فوق تخصصی روماتولوژی ، نشانه ای بر مهارت و دانش جناب آقای دکتر شهرام بهاروند می باشد.
عضویت در هیات علمی دانشگاه آجا جزء افتخارات جناب آقای دکتر شهرام بهاروند می باشد که نشان دهنده عمق مهارت و توانایی ایشان در زمینه کاری شان می باشد .

تحصیلات

آقای دکتر شهرام بهاروند :

مقطع عمومی

ازدانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال 1373

تخصص

ازدانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال 1379

فوق تخصص

ازدانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال 1383

دارای برد تخصصی

داخلی

دارای برد فوق تخصصی

روماتولوژی

عضو هیئت علمی

دانشگاه آجا

آدرس مطب: آقای دکتر شهرام بهاروند

گیشا

کوی نصر(گیشا) - نبش خیابان 20 - ساختمان 169 - طبقه 2

نظرات بیماران

آقای دکتر شهرام بهاروند :

نظر پریسا :

دوشنبه 23 دی 1398
زمان انتظار در مطب امتیاز به پزشک

داروهارا تهیه می کنم و سه ماه بعد مراجعه می کنم

نظر خ :

شنبه 21 دی 1398
زمان انتظار در مطب امتیاز به پزشک

عالی

نوبت دهی اینترنتی مطب آقای دکتر شهرام بهاروند

کوی نصر(گیشا) - نبش خیابان 20 - ساختمان 169 - طبقه 2

بهترین

متخصص های داخلی