قوانین و مقررات سایت درمانکده

قوانین و مقررات سایت درمانکده
قوانین حریم خصوصی


ما امیدواریم که استفاده از خدمات درمانکده مورد پسند شما بوده باشد. این سند شامل اطلاعات مهمی می شود که شما باید پیش از گرفتن یک تصمیم مهم حتماً آن را مطالعه نمایید.


شرایط زیر شامل توافقی بین شما و شرکت درمانکده، اپراتور وب سایت درمانکده و وب سایتها، نرم افزارها، خدمات و نرم افزارهای گوشی همراه که مرتبط با این شرکت بوده و توسط این شرکت عرضه می شوند می شود، و این شرایط استفاده در محتوای آنها درج شده یا به آنها ارجاع می شود (که در مجموع به آنها "خدمات" گفته میشود.)


این شرایط استفاده همراه با سیاست حفظ حریم خصوصی، سیاست استفاده قابل قبول از تسهیلات کامپیوتری و شرایط دیگر(که هر کدام در اینجا برای مراجعه کاربر، و در مجموع در این "توافقنامه"درج شده اند) بر نوع کاربرد شما از خدمات نظارت می کنند، حال ممکن است شما در وب سایت نرم افزار ما اکانتی درست کرده باشید یا خیر. شما باید تمام شرایط این توافقنامه را بپذیرید، در غیر اینصورت، شما هیچ حقی برای استفاده از خدمات شرکت درمانکده را ندارید.


با استفاده از دسترسی به خدمات و یا با ایجاد یک اکانت کاربری در وب سایت ما، شما شرایط این توافقنامه را خواهید پذیرفت، از جمله روشهای استفاده از اطلاعات کاربر که در بخش سیاست حفظ حریم خصوصی ما توضیح داده شده اند، محدودیتهای استفاده کاربر در سیاست استفاده قابل قبول کاربر از تسهیلات وب سایت و شرایط دیگر. اگر شما این توافقنامه را نمی پذیرید، نمی توانید از خدمات شرکت درمانکده استفاده کنید.


حکمیت و انصراف از دعوی حقوقی: در این موافقتنامه شما توافق خواهید کرد که منازعات بین شما و شرکت ما توسط حکمیت یک فرد دیگر حل و فصل خواهد شد،و اینکه شما از حق خود از دعوی حقوقی گروهی یا دادخواهی سنخی صرف نظر خواهید کرد. ما از شما خواهش می کنیم که به این مسئله توجه داشته باشید که ما خدمات خود را بدون گارانتی عرضه می کنیم.


اگر شما یک اکانت کاربری را به وجود آورده یا از جانب یک فرد یا نهادی دیگر از خدمات شرکت ما استفاده می کنید،شما نماینده قانونی آن شخص یا نهاد هستید و می توانید از جانب آن شخص یا نهاد شرایط این توافقنامه را بپذیرید.


1- در رابطه با وب سایت درمانکده بخش هایی از خدمات وب سایت درمانکده را میتوان بدون ایجاد یک اکانت کاربری مشاهده کرد. برای بهره بردن از تمام خدمات وب سایت درمانکده شما باید یک اکانت کاربری را ایجاد کرده و مقداری از اطلاعات اساسی شخصی خود را در اختیار وب سایت درمانکده قرار دهید. سپس، شما به وب سایت درمانکده این اختیار را می دهید تا از آن اطلاعات استفاده کرده و به همان صورت که در سیاست حفظ حریم خصوصی ما توضیح داده شده، آنهارا در دسترس دیگران قرار دهد.


شما این مسئله را می پذیرید که با اینکه برخی از محتواهای این وب سایت توسط متخصصان بهداشت و سلامت ارائه میشوند، عرضه چنین محتوایی باعث ایجاد یک رابطه و تعهد بین پزشک و بیمار نخواهد شد.


انتشار این محتواها به منزله ارائه نظر، توصیه، تشخیص و درمان پزشکی نبوده، بلکه برای کمک به شما در انتخاب پزشک، دندانپزشک یا دیگر متخصصان خدمات درمانی، سازمان ها یا عوامل یا شعبه های خدمات درمانی (در مجموع "نهادهای خدمات درمانی و بهداشتی") به کار گرفته می شوند.


"محتوا"به معنای محتوا، متن، داده ها، تصاویر، عکس، ویدیو، فایل صوتی، اطلاعات، توصیه ها، راهنمایی و دیگر مطالب مرتبط در این زمینه است که در این وب سایت یا از طریق خدمات آن ارائه میشود،از جمله محتوایی که در پاسخ مستقیم سؤال ها یا پست های منتشر شده شما در وب سایت عرضه می شوند. با وجود اینکه ما حداکثر تلاش خود را برای ارائه محتواهای دقیق به شما انجام می دهیم،ما هیچ ضمانت یا ادعای حقوقی را به طور تلویحی یا آشکار در رابطه با صلاحیت حرفه ای بودن،تخصص،کیفیت کار،هزینه خدمات،پوشش بیمه یا اطلاعات سودمند یا هرگونه محتوای دیگری که از طریق خدمات شرکت ما در دسترس قرارمیگیرد را ارائه نمی دهیم.


در صورت روی دادن هرگونه پیشامدی،ما به هیچ وجه در قبال شما یا هر کس دیگری که بر اساس محتواهای ارائه شده در این سایت تصمیم گرفته یا دست به عملی زده،مسئول نیستیم. علاوه بر این،ما به هیچ صورت از هیچ شخص یا نهادی که از طریق خدمات وب سایت در معرض مشاهده عموم است حمایت نکرده و او را توصیه نمی کنیم


2- ما توصیه پزشکی را در این وب سایت ارائه نمی دهیم محتوایی که از طریق وب سایت درمانکده،کارمندان،طرفین قرارداد وب سایت،اسپانسرها،تبلیغ کننده ها،و اعطا کنندگان پروانه این وب سایت یا ازطریق خدمات این وب سایت در اختیار شما قرار می گیرد تنها برای اهداف ارائه اطلاعات،برنامه ریزی و پرداخت به کار گرفته میشود.


تمام اطلاعات مربوط به حوزه پزشکی،از جمله اطلاعاتی که از طریق پاسخهای درمانکده،وبلاگ،کانال های اجتماعی،ایمیل هاو پیام های متنی،و تبلیغات آن ارائه می شود،از سوی کارشناسان و نهادهای خدمات درمانی عرضه شده و تنها برای اهداف آگاه سازی عمومی مورد استفاده قرار میگیرند.با وجود اینکه ما امیدوار هستیم که این محتوا در نوع انتخاب خدمات درمانی شما مؤثرواقع شوند،این نوع محتوا به عنوان جایگزینی برای توصیه،تشخیص یا درمان پزشکی در نظر گرفته نمیشوند. شما نباید تحت هیچ شرایطی از کسب توصیه پزشکی توسط یک سازمان خدمات درمانی واجد شرایط اجتناب کرده یا آن را به تأخیربیندازید. شما نباید از خدمات این وب سایت برای نیازهای فوریتهای پزشکی خود استفاده کنید. اگر یک فوریت پزشکی برای شما به پیش آمد،باید فوراٌ به یک متخصص خدمات درمانی و ۱۱۵زنگ بزنید.


مسئولیت استفاده شما از محتوای این وب سایت کاملاًبر عهده شما است. محتوایی که از طریق پست در سایت به اشتراک گذاشته میشود،یا از طریق هر کدام از خدمات شرکت در دسترس عموم قرار میگیرد نباید به عنوان روال کاری پزشکی،دندانپزشکی،پرستاری یا دیگر توصیه های ارائه خدمات مراقبت درمانی در نظر گرفته شود.


ما هیچ یک از آزمایشات، سازمان های خدمات درمانی،روندها،نظرات یا دیگر اطلاعاتی که از طریق خدمات وب سایت در معرض دید عموم قرار میگیرد را توصیه نکرده و از آنها حمایت نمیکنیم.


اگر شما بر اساس هرگونه ی ارائه شده در وب سایت تصمیم گرفته یا دست به عملی بزنید،مسئولیت آن کاملاً بر عهده خودتان خواهد بود. ما به شما توصیه می کنیم که خودتان به طور مستقل جهت هرگونه محتوایی که در ارتباط با وضعیتتاناست را از طریق منابع اطلاعاتی دیگر تأییدکنید، از جمله دفاتر خدمات درمانی،انجمن های پزشکی مرتبط با حوزههای تخصصی کاربرد پذیرد درمانی،هیئت های پزشکی استان، و مسئولان صدور جواز پزشکی برای تأیید صحت پروانه های آموزشی پزشکان.


3- هیچ رابطه و تعهدی بین پزشک و بیمار وجود نداردپزشکان،دندانپزشکان،پرستاران و دیگر متخصصان درمانی از خدمات این وب سایت برای به اشتراک گذاری محتوا با شما استفاده می کنند، اما کاربرد شما از این محتوا جایگزینی برای خدمات درمانی محسوب نمی شود. هیچ تعهد قانونی پزشکی بین پزشک و بیمار در زمان استفاده شما از خدمات و محتوای وب سایت به وجود نمی آید. چنین چیزی حقیقت دارد،حتی اگر چنین محتوایی توسط کاربرد خدمات وب سایت یا از طریق آن یا از طریق هرگونه روش های ارتباطی از شرکت درمانکده ارائه شود،از جمله ویژگی "یافتن یک پزشک"،پاسخ های شرکت درمانکده به کاربران،وبلاگ،کانال های اجتماعی، ایمیل یا لینک های پیام متنی سایت درمانکده به دیگر وب سایت ها،یا هرگونه کمکی که ما می توانیم در هر زمینه درمانی برای یافتن یک سازمان خدمات درمانی مناسب برای شما ارائه دهیم.


شرکت درمانکده سازمان های خدمات درمانی را تشویق می کند تا با مسئولیت پذیری از خدمات این وب سایت استفاده کنند،اما ما در هیچ بازه زمانی معین،هیچ گونه کنترل و نظارتی بر هیچ یک از سازمانهایخدمات درمانی نداشته،و نمی توانیم دسترس پذیری آنها را تضمین کنیم. ما مسئولیت قرارهای کنسل شده یا اجرا نشده،یا هرگونه آسیب یا زیانی که از آنها ناشی میشود،یا هرگونه آسیب یا زیانی که از استفاده وب سایت های خدمات درمانکده ناشی می شود را به هیچ وجه نخواهیم پذیرفت


4- تأیید و تصدیق؛ اطلاعات مهم در رابطه با روابط و فهرستهایسازمان های خدمات درمانی در رابطه با استفاده از وب سایت و خدماتی که برای تعیین و برنامه ریزی قرارهای ملاقات با سازمانهای خدمات درمانی به کار گرفته میشوند،شما باید این مسئله را درک کنید که:در قبال انتخاب سازمان خدمات درمانی خود مسئول هستید،از جمله تعیین اینکه آیا بر اساس ویژگیهای تخصص،تجربه درمانی،صلاحیت و جوازهای سازمان خدمات درمانی و دیگر واقعیتها و شرایط مهمی که می توانند بر وضعیت سلامت شما اثر بگذارند،سازمان خدمات درمانی مورد نظر شما برایتان مناسب است یا خیر.


شرکت درمانکده یا نماینده آن اقدامات معین و مقیدی را انجام می دهند تا از:
الف) اینکه سازمانهایخدمات درمانی که در ارائه خدمات وب سایت درمانکده مشارکت دارند دارای جوازهای معتبر،گواهی یا اسناد ثبت شده قانونی مورد نیاز برای ارائه خدمات تخصصی خود از طریق وب سایت درمانکده هستند اطمینان حاصل کنند
ب) از این مسئله اطمینان حاصل کنند که سازمانهای خدمات درمانی حاضر در وب سایت درمانکده در فهرست پزشکان مراکزی که پروانه مطب یا مجوز فعالیت شان باطل شده نباشند. شرکت درمانکده نیز ممکن است بنا بر صلاحدید خود سازمان های خدمات درمانی که دست به اعمال غیر حرفه ای و نامناسب زده اند را از ارائه خدمات در وب سایت درمانکده محروم کند.
قوانین مالی


کیف پول چیست؟

کیف پول درمانکده همچون کیف پول شما در دنیای واقعی است که امکان پرداخت امن و سریع را در فضای آنلاین برای شما فراهم کرده است. با استفاده از کیف پول درمانکده قادر خواهید بود خریدهای خود را سریع‌تر و ایمن تر انجام دهید.

از کیف پول چه استفاده‌هایی می‌توان کرد؟

در حال حاضر با موجودی کیف پول خود قادر به پرداخت مبلغ ویزیت پزشک از سایت درمانکده خواهید بود.

موجودی کیف پول من از کجا تامین شده است؟

شما میتوانید همان طور که در بخش قبلی توضیح داده شد شخصا اقدام به افزایش مبلغ کیف پول خود نمایید. در صورتی که از مطب پزشکی در سایت درمانکده نوبت رزرو کنید و بعد از پرداخت مبلغ ویزیت، به هر دلیلی نوبت شما کنسل شود، تمام مبلغ واریز شده توسط شما به صورت خودکار در کیف پول شما شارژ می شود. توجه داشته باشید که این شارژ مبلغ شامل کد تخفیف ها نخواهد شد.
به عنوان مثال شما یک کد تخفیف 15 هزار تومانی دارید.
برای مطب پزشکی نوبت رزرو میکنید که مبلغ ویزیت این پزشک 50 هزار تومان است.
پرداختی نهایی شما با احتساب کد تخفیف مبلغ 35 هزار تومان می شود.
در صورت کنسل شدن نوبت شما از مطب این پزشک به هر دلیلی، کیف پول شما 35 هزار تومان شارژ خواهد شد.

آیا امکان انتقال موجودی کیف پول به دیگران وجود دارد؟

در حال حاضر این امکان وجود ندارد. در صورت فعال شدن این امکان، از طریق خبرنامه های رسمی سایت درمانکده، شرایط و جزئیات دقیق به اطلاع شما خواهد رسید.

کجاها می‌توانم با کیف پول خود پرداخت انجام دهم؟

درصورت وجود مبلغ در کیف پول؛ شما می توانید در سایت و اپلیکیشن درمانکده از این امکان برای پرداخت ویزیت مطب پزشکی که به صورت آنلاین در سایت درمانکده نوبت رزرو کرده اید استفاده نمائید. وجود مبلغ در کیف پول و مراجعه به مطب بدون پرداخت ویزیت به صورت آنلاین در سایت درمانکده، به معنای پرداخت ویزیت نخواهد بود.
کیف پول شما فقط و فقط در سایت و اپلیکیشن درمانکده اعتبار دارد.

مبلغ پرداختی از کیف پول من کم شد اما پرداخت ناموفق بود.

در این موارد معمولا مبلغ برداشت شده بین بازه ربع ساعت تا نهایتا ۳ روز کاری به کیف پول شما برگشت داده می شود.
درصورتیکه پول به کیف پول شما برگشت داده نشد با پشتیبانی درمانکده تماس بگیرید.

آیا پرداخت ویزیت مطب در سایت درمانکده امن است؟

بله. سایت درمانکده توسط نهادهای نظارت بر پرداخت همچون سایت ای-نماد مورد بازنگری و مانیتورینگ قرار می گیرند و ایمنی و مورد تایید بودن توسط آن ها تایید و تضمین می شود.
تمام پزشکانی که امکان پرداخت ویزیت مطب برای آنها در سایت درمانکده به صورت آنلاین وجود دارد با سایت درمانکده قرارداد همکاری انعقاد نموده اند.
در صورت بروز هرگونه مشکل در هر زمانی (از زمان پرداخت مبلغ به صورت آنلاین تا مراجعه به مطب) با بخش پشتیبانی سایت درمانکده تماس بگیرید.

آیا درمانکده اطلاعات کارت من را ذخیره میکند؟

در هنگام پرداخت آنلاین ویزیت شماره کارت شما بصورت رمزنگاری شده به همراه تاریخ انقضای آن کارت در سرورهای بانک ها ذخیره شده و در دفعات بعدی می توانید آن کارت ها را انتخاب کرده و سرعت پرداخت را افزایش دهید.

وقتی به صفحه پرداخت از طریق درگاه بانک میرسم، لیستی از کارت های من وجود دارد؟ درمانکده کارت های من را از کجا دارد؟

هربار که به وسیله سایت درمانکده ویزیت مطب را به صورت آنلاین پرداخت می کنید، شماره کارت و تاریخ انقضای آن کارت به صورت رمزنگاری شده در سرورهای بانک ذخیره می شود. اگر تا به حال در سایت درمانکده پرداخت نداشته اید احتمالا در وب سایت ها یا اپلیکیشن های دیگری که از همان درگاه بانکی برای پرداخت خود استفاده کرده باشند پرداخت کرده اید و اطلاعات کارت های شما در دسترس هستند.

چرا بانک کارت های من رو ذخیره میکنه؟

سایت های رسمی مربوط به بانک ها برای افزایش سرعت در زمان پرداخت و راحت کردن کار شما اقدام به ذخیره سازی شماره کارت و تاریخ انقضای شما به صورت رمزنگاری می کند.

اگر نخواهم کارت های من ذخیره شود چه باید بکنم؟

در حال حاضر این سرویس وجود ندارد ولی در آینده این قابلیت به سیستم پرداخت درون برنامه ای اضافه می شود و شما قادر خواهید بود از سیستم اجازه ذخیره کارت را بگیرید.

چگونه میتوانم با کیف پول خود پرداخت کنم؟

با استفاده از کیف پول درمانکده می توانید در سایت درمانکده به صورت آنلاین مبلغ ویزیت پزشک مد نظر خود را پرداخت کنید. در اپلیکیشن درمانکده نیز میتوانید به هنگام پرداخت، به جای انتخاب کارت یا وارد کردن کارت، گزینه کیف پول را انتخاب کنید. در هنگام پرداخت نیز می توانید موجودی کیف پول خود را مشاهده نمایید.

آیا در سایت درمانکده امکان مشاهده موجودی کارت های من وجود دارد؟ چرا که در کیف پول موجودی نشان داده می‌شود.

خیر. درمانکده هیچ دسترسی به کارت های بانکی شما ندارد و نمی تواند موجودی را نشان دهد. موجودی کیف پول شما را بخاطر اینکه کیف پول مربوط به اپلیکیشن و سایت درمانکده می باشد قابل رویت می باشد.

شماره کارت و اطلاعات کارتم رو صحیح وارد میکنم اما موقع پرداخت به من خطای اطلاعات نادرست میده. چه کاری باید بکنم؟

در این مورد چند احتمال وجود دارد. احتمال اینکه شماره کارت یا اطلاعات شما نادرست باشد یا اینکه یکی بانک صادر کننده کارت شما غیرفعال باشد. در این جور موارد باید کمی تحمل کرده و دوباره تلاش کنید. در صورتیکه بازهم موفق به پرداخت نشدید احتمال اینکه کارت شما غیرفعال شده باشد وجود دارد و باید با بانک خود موضوع را بررسی کنید. درصورتیکه کارت جدید گرفته باشید و در اطلاعات ذخیره شده در سایت یا اپلیکیشن درمانکده تغییری وجود داشته باشد، بایستی این کارت را به عنوان کارت جدید وارد کرده تا با کارت قبلی جایگزین شود.

من کارت جدید با شماره کارت یکسان گرفتم ولی اطلاعات اون مثل تاریخ انقضا عوض شده. چطور اطلاعات کارتم رو بروز کنم؟

چون درحال حاضر امکان ویرایش کارت وجود ندارد. درصورتیکه کارت جدید گرفته باشید و در اطلاعات ذخیره شده در درمانکده تغییری وجود داشته باشد، بایستی این کارت را به عنوان کارت جدید وارد کرده تا با کارت قبلی جایگزین شود.

رمز دوم من کدوم میشه؟

رمز دوم شما همان رمزی است که باید از دستگاه خودپرداز مرتبط با بانک صادر کننده کارت خود دریافت کنید. با این رمز امکان پرداخت اینترنتی خواهید داشت.

چند بار برای پرداخت تلاش کردم ولی ناموفق بود.

در این مورد اگر اطلاعات کارت خود را درست وارد کرده باشید احتمالا شبکه بانکی دچار اختلال است. لطفا مجددا دقایقی دیگر تلاش کنید.

پرداخت کردم و پول از حساب من کم شد ولی توی اپلیکیشن پرداخت من ناموفق بود. پول من چی شد؟

نگران نباشید. پول کسر شده از حساب شما طی ۲۴ ساعت بصورت خودکار توسط بانک به حساب شما برگشت داده می شود.
در صورت بروز هرگونه مشکل در هر زمانی (از زمان پرداخت مبلغ به صورت آنلاین تا مراجعه به مطب) با بخش پشتیبانی سایت درمانکده تماس بگیرید.

دو بار از حساب من پول کم شد. چه کاری باید بکنم؟

نگران نباشید. پول کسر شده از حساب شما طی ۲۴ ساعت بصورت خودکار توسط بانک به حساب شما برگشت داده می شود.
در صورت بروز هرگونه مشکل در هر زمانی (از زمان پرداخت مبلغ به صورت آنلاین تا مراجعه به مطب) با بخش پشتیبانی سایت درمانکده تماس بگیرید.


قوانین کنسلی


1- در صورت رزرو نوبت مطب از سایت درمانکده و پرداخت ویزیت به صورت آنلاین، شما میتوانید تا یک ساعت مانده به زمان مراجعه به مطب نوبت خود را کنسل کنید. در این صورت تمام مبلغ پرداختی توسط شما طبق توضیحات مربوط به کیف پول درمانکده، در کیف پول حساب کاربری شما شارژ خواهد شد. شما می توانید در رزرو بعدی، به جای پرداخت از کارت اعتباری از کیف پول خود مبلغ ویزیت را پرداخت نمائید. (در صورت کافی بودن مبلغ موجود در کیف پول)
توجه داشته باشید که مبلغ شارژ شده، شامل کد تخفیف ها نخواهد شد.


2- در صورتی که نوبت شما از سمت منشی مطب پزشک کنسل شود، مبلغ پرداختی توسط شما در کیف پول حساب کاربری شما ذخیره شده و شما می توانید در رزرو بعدی، به جای پرداخت از کارت اعتباری از کیف پول خود مبلغ ویزیت را پرداخت نمائید. (در صورت کافی بودن مبلغ موجود در کیف پول)
توجه داشته باشید که مبلغ شارژ شده، شامل کد تخفیف ها نخواهد شد.


3- در صورتی که تمایل دارید تا مبلغی که در کیف پول وجود دارد به کارت بانکی شما عودت داده شود، بایستی درخواست خود را از طریق فرم عودت مبلغ در پنل کاربری خود اعلام نمائید. درخواست شما توسط تیم پشتیبانی درمانکده در مدت 24 ساعت بررسی می شود و پس از تایید درخواست، این مبلغ ظرف مدت 48 ساعت پس از تایید، به شماره کارت یا شماره حسابی که در این فرم درج می کنید واریز خواهد شد.
توجه داشته باشید که مبلغ شارژ شده، شامل کد تخفیف ها نخواهد شد.


4- با لغو نوبتی که برای رزرو آن از کد تخفیفی استفاده کرده باشید، آن کد تخفیف برای رزروهای آینده قابل استفاده نخواهد بود.